18/02/2011

Inaugurujące spotkanie Prezydenta z Radą Gospodarczą i z przedsiębiorcami

 

W dniu 17 lutego 2011 r. odbyło się inaugurujące posiedzenie Rady Gospodarczej Miasta Katowice pod przewodnictwem Prof. Andrzeja Barczaka – Doradcy Prezydenta Katowic ds. gospodarczych. W spotkaniu uczestniczył również Prezydent Miasta Piotr Uszok. Głównym celem powołanej Rady Gospodarczej jest opracowanie Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta oraz współpraca w zakresie opracowania kampanii promocji biznesowej Katowic.

Oto pełna lista członków Rady Gospodarczej: Budniok Eugeniusz (Loża Katowicka BCC), Tadeusz Donocik (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach), dr inż. Jacek Frączek (Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej), prof. dr hab. Jan Klimek (Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiebiorczości), Jerzy Podsiadło (Węglokoks SA), Wojciech Wajda (Wasko SA), Stanisław Więcek (Energoinstal SA), Wiesław Wiśniewski (Liberty Poland SA), Piotr Wojaczek (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA).

Po spotkaniu Rady Gospodarczej odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z przedsiębiorcami z miasta i regionu. W spotkaniu uczestniczyli Prezydent Piotr Uszok, prof. Andrzej Barczak, Przewodniczący Rady Programowej Katowice ESK 2016 prof. Tadeusz Sławek oraz Architekt Miasta Michał Buszek.