09/09/2018

COP24 w Katowicach

W grudniu 2018 r. w Katowicach odbędzie się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14). 

Wszystkie szczegóły dotyczące Szczytu Klimatycznego w Katowicach na: http://cop24.katowice.eu/pl.htm