22/05/2018

Zielona Wstążka dla Planety

Misja, przekaz, koncepcja

Motywem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Środowiska jest przyjęte przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment) hasło #BeatPlasticPollution, mające pobudzić nas do działania w kwestii zanieczyszczenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych, częstokroć powstałymi z produktów jednorazowego użytku. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu plastikiem pomoże w realizacji postulatów, zawartych w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zaangażowanie się w kampanię „Zielona Wstążka dla Planety” jest wyrazem naszej odpowiedzialności za jakość środowiska naturalnego.

Niezależnie od tego, w jakiej roli społecznej występujemy – pracownika, konsumenta, przedsiębiorcy czy decydenta – mamy do odegrania istotną rolę w walce z zaśmiecaniem środowiska, a równocześnie z utratą cennych surowców. W kampanii „Zielona Wstążka dla Planety” skupimy się na nagłośnieniu tematów związanych z inteligentnym i zrównoważonym posługiwaniem się tworzywami sztucznymi, a zwłaszcza na:

• świadomym używaniu tworzyw sztucznych – zwłaszcza produktów jednorazowych,
• segregacji odpadów jako metodzie przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń,
• postulacie „zero odpadów z tworzyw sztucznych na składowiskach”,
• ukróceniu praktyki śmiecenia w lasach, na plażach i miejscach publicznych,
• konieczności zrównoważonego podejścia do projektowania produktów.

Jakość i komfort naszego życia nie musi stać w sprzeczności z czystym środowiskiem. Zwiększając świadomość negatywnego wpływu odpadów z tworzyw sztucznych na ludzi i środowisko, będziemy motywowali do działania na rzecz zmniejszenia ich skali. Proponując konkretne, proste, możliwe do zrealizowania zobowiązania – od zamawiania cateringu ze sztućcami i naczyniami wielorazowego użytku po świadome decyzje, co do wyboru materiałów budowlanych – będziemy pokazywać, że każda wielka zmiana zaczyna się od drobnych kroków dla planety.

Tematyka

Kampanię zainaugurujemy 5 czerwca 2018 r. Tego dnia, wolontariusze będą przypinać zielone wstążki przechodniom na ulicach i zbierać ekologiczne zobowiązania #BeatPlasticPollution. Głównym celem tych zobowiązań jest uświadomienie znaczenia problemu zaśmiecenia i zbudowanie poczucia osobistej odpowiedzialności osób zobowiązujących się za działanie na rzecz świadomego użytkowania produktów z tworzyw sztucznych.

Wieczorem elewacja katowickiego SPODKA oświetlona zostanie na zielono, zwracając w ten sposób uwagę na istotną rolę środowiska w naszym codziennym życiu. Do podjęcia podobnego kroku będziemy zachęcać zarządców kluczowych obiektów w przestrzeni publicznej innych miast.

Tego samego dnia odbędzie się międzysektorowa debata o problemach i wyzwaniach związanych z ochroną środowiska w kontekście społeczno-gospodarczej działalności człowieka. Wezmą w niej udział przedstawiciele administracji publicznej (rządowej i samorządowej), firm i mediów. Osią dyskusji będzie wzajemna relacja pomiędzy rozwojem gospodarczym, wzrostem PKB i ochroną środowiska.

Realizowane pod znakiem „Zielonej Wstążki dla Planety” działania będziemy kontynuować do końca roku. Zaangażujemy w nie współdziałające z nami w ramach Partnerstwa „Razem dla Środowiska” firmy i instytucje, poszerzając wiedzę na temat akcji oraz jej przesłania w zróżnicowanych grupach odbiorców i interesariuszy.

Grupa docelowa

Zakładamy, że temat rosnącego problemu zanieczyszczeń środowiska odpadami z tworzyw sztucznych zaistnieje w świadomości wszystkich polskich obywateli na tyle, że zaangażują się we wspólne obchody Światowego Dnia Środowiska. Z dużym prawdopodobieństwem można prognozować, że przesłanie „Zielonej Wstążki dla Planety” dotrze do większej części mieszkańców polskich miast, a także, że zostanie zanotowane przez turystów.

Media

W Internecie (media społecznościowe, dedykowana strona www) pojawią się informacje na temat tworzyw sztucznych, możliwości ich zastępowania oraz ponownego wykorzystania w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym. Umożliwimy również wirtualne przypięcie zielonej wstążki poprzez specjalną nakładkę na zdjęcie profilowe w mediach społecznościowych.

Do publikacji materiałów poświęconych „Zielonej Wstążce dla Planety” zachęcać będziemy współdziałające z nami w ramach Partnerstwa „Razem dla Środowiska” firmy i instytucje, co umożliwi dotarcie z działaniami również do osób, które do tej pory nie interesowały się tematyką środowiskową. Szacujemy, że dzięki wspomnianym działaniom, akcja i związany z nią przekaz dotrze do kilkuset tysięcy osób.

Nasze działania będziemy promować za pośrednictwem zróżnicowanych kanałów komunikacji, takich jak komunikaty w środkach komunikacji publicznej w miastach, prasie, radiu i telewizji (np. programach śniadaniowych), w Internecie. Do wybranych redakcji (np. czasopism poświęconych stylowi życia) zwrócimy się z prośbą o objęcie naszych działań patronatem oraz informowanie o poruszanych w jej trakcie kwestiach.

Czas

5 czerwca – Światowy Dzień Środowiska (the World Environment Day) – inauguracja kampanii trwającej do końca 2018 roku.