31/01/2013

Pięć ofert na dokończenie budowy Międzynarodowego Centrum KongresowegoPięć ofert wpłynęło w przetargu na dokończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

Zestawienie ofert:


Konsorcjum Firm: Lider – NDI S.A. ul. Powstańców Warszawy 19, 81 – 718 SOPOT

Partner 1: Construcciones y Promociones Balzola, Sociedad, Anonima (Spółka Akcyjna), Av.Sabino Arana 20 3, 48013 Bilbao, Vizcaya, Hiszpania

Partner 2: WHD Sp. z o.o., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 SOPOT

Cena ofertowa: 202.785.619,04 zł netto, 249.426.311,42 zł brutto


BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 WARSZAWA

Adres do korespondencji: ul. Ujastek 7, 30-969 KRAKÓW

Cena ofertowa: 242.761.160,59 zł netto, 298.596.227,53 zł brutto


Konsorcjum Firm:

Lider - HOCHTIEF Polska, ul. Elbląska 14, 01-737 WARSZAWA

Partner – ELEKTROBUDOWA S.A., ul. Porcelanowa 12, 40-246 KATOWICE

Cena ofertowa: 212.888.744,09 zł netto, 261.853.155,23 zł brutto


Konsorcjum Firm:

Lider - WARBUD S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 WARSZAWA

Partner – Merkury Engineering Polska Sp. z o.o., ul. Wincentego Rzymowskiego 53, 02-697 WARSZAWA

Cena ofertowa: 227.869.152,64 zł netto, 280.279.057,75 zł brutto


Konsorcjum Firm:

Pełnomocnik - STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 PRUSZKÓW

Partner - Heilit + Werner Budowlana Sp z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 WROCŁAW

Cena ofertowa: 260.182.341,89 zł netto, 320.024.280,52 zł brutto.


Planowane zakończenie inwestycji to koniec sierpnia 2014 r.

Budynek Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach to wielofunkcyjny, złożony obiekt usługowy, zaliczany do budynków użyteczności publicznej. W przeważającej części jest on przeznaczony dla gości organizowanych w nim wydarzeń. Posiada jednak także strefę dostępną całkowicie publicznie – jest to zielone przejście na ukos przez dach budynku przybierający w tym miejscu formę przesmyku, doliny, a także – foyer główne, łączące wejście od strony placu honorowego przed Spodkiem z wejściem od strony projektowanej ulicy Olimpijskiej. Oznaczenie tych przestrzeni, jako publicznych stanowi ważny element miastotwórczy dla poprzemysłowego terenu, na którym obiekt MCK został zaprojektowany. Główną funkcję budynku można określić, jako kongresową, konferencyjną. wystawienniczą, targową, widowiskową.