miniatura

12/09/2017

4th International Conference on Urban and Regional Economics "Contemporary Urban Policy - European Perspective"

12-13 October 2017, Katowice, Poland. Organized by Department of Spatial and Environmental Economics.

  czytaj więcej

miniatura

11/09/2017

27th International Conference on Vibroengineering in Katowice, Poland

The main theme of the Conference: “Vibration in Transportation Engineering – Problems and Applications”.

  czytaj więcej

miniatura

11/09/2017

3rd International Scientific Conference "Management, Economics, Ethics, Technics - MEET 2017"

Economic, social and civilization challenges in the globalizing world

  czytaj więcej

miniatura

11/09/2017

XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa pt. "Dokonania Współczesnej Myśli Ekonomicznej - Wolność w Ujęciu Nauk Społecznych"

W tym roku przedmiotem rozważań będzie trzecią kluczowa kategoria ekonomiczna - wolność. Temat powinien zainteresować nie tylko ekonomistów, ale również przedstawicieli pokrewnych nauk społecznych oraz praktyków gospodarczych.

  czytaj więcej

miniatura

11/09/2017

Seminarium naukowe pt. „Szacowanie stopnia zanieczyszczenia gleb na podstawie pomiarów ich podatności magnetycznej”

W trakcie seminarium przedstawione zostaną wyniki pomiarów wykonywanych na poligonach doświadczalnych IETU, charakteryzujących się zróżnicowaną zawartością metali ciężkich w glebie. Pomiary wykonano za pomocą czujnika terenowego MS2D firmy Bartington.

  czytaj więcej

miniatura

11/09/2017

VII Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii - ZaMa'17

W dniu 21 września w Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej odbędzie się "VII Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii, ZaMa'17". Celem konferencji jest prezentacja metod matematycznych mających zastosowanie w technice, informatyce oraz ekonomii.

  czytaj więcej

miniatura

11/09/2017

XXIII Zjazd Termodynamików

XXIII Zjazd Termodynamików odbędzie się w dniach 19 - 22 września 2017 roku w hotelu "Jaskółka" w Ustroniu.

  czytaj więcej

miniatura

11/09/2017

Konferencja z cyklu „KONSUMENT – GOSPODARSTWO DOMOWE – RYNEK"

Szósta z cyklu konferencja będzie kontynuacją spotkań i dyskusji nad problemami współczesnego konsumenta oraz otoczenia, w którym funkcjonuje.

  czytaj więcej

miniatura

11/09/2017

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pomiędzy Naukami”

Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydział u Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zaprasza na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Pomiędzy Naukami. Konferencja odbędzie się w dn. 15 września 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym...

  czytaj więcej

miniatura

11/09/2017

Strategia działań social media – budowanie i egzekucja; narzędzia i kanały

Forum Młodych Przedsiębiorców RIG w Katowicach oraz Miasto Katowice serdecznie zapraszają na czwarty warsztat w ramach Programu Młody Przedsiębiorca w Katowicach. Kolejne spotkanie w ramach AMIS pt. „Strategia działań social media – budowanie i egzekucja; narzędzia i kanały”...

  czytaj więcej